Serveis

Contenido en el idioma por defecto

tSalut

tSalut és un servei d'assistència en psicologia clínica que treballa en la investigació, el desenvolupament i la innovació de tecnologia (protocols i programari informàtic) per l'avaluació i el tractament psicològic dels trastorns emocionals. Així mateix vol ser un recurs per la formació especialitzada d'estudiants i professionals de la psicologia [+info]

UAPI

La Unitat d'Assessorament Psicològic Infantil (UAPI) treballa en el camp de la psicopatologia infantil i els trastorns d’aprenetatge amb la idea de millorar els protocols d’avaluació i diagnòstic, i oferir eines de suport i de tractament útils per a pares, educadors i infants i joves afectats [+info]

UNIDOC

La Unitat d'Investigació i Diagnòstic Neuropsicològic del Dolor Crònic (UNIDOC) és una iniciativa universitària promoguda per investigadors i professionals en ciències de la salut amb l'objecte de traslladar la recerca científica sobre el dolor crònic a l'àmbit clínic i aplicat [+info]